vi skaber rammerne om et trygt hjem 

handicap

hjerneskade

neurorehabilitering selma marie - Ølstykke  

Selma Marie er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud til unge mennesker med erhvervet hjerneskade i aldersgruppen ca. 16-40 år med sigte på rehabilitering, så den enkelte kan opnå en selvstændig voksentilværelse på egne præmisser.

Selma Marie ligger i Ølstykke og består af 12 lejligheder med eget toilet og bad samt tekøkken. Opholdet vil typisk være på mellem 1 – 4 år.

Neuropædagogik og tværfaglighed er nøgleord for det daglige arbejde på Selma Marie. Ud fra stor viden om hjernens fysiologiske/anatomiske opbygning og kognitive funktioner, arbejdes der bl.a. med rehabilitering, herunder genoptræning, indlæring af kompenserende strategier, optræning af færdigheder og omidentifikation.

Selma Marie er etableret efter servicelovens § 107, og borgere i hele landet kan søge om en plads.

Selma Marie tilbyder endvidere socialpædagogisk bistand og mentor- og opkvalificeringsforløb til borgere, der ikke bor på Selma Marie, efter servicelovens § 85.

Læs mere om Neurorehabilitering Selma Marie her

boenheden line marie - Slangerup

Boenheden Line Marie er et permanent botilbud til voksne mennesker med erhvervet hjerneskade. Beboerne har behov for personlig og pædagogisk støtte i hverdagen og kan have lettere bevægelseshandicaps, men ikke et fysisk plejebehov.

Botilbuddet ligger i Slangerup i Frederikssunds Kommune og består af 10 etværelses boliger med eget bad, toilet og tekøkken. Derudover fælles køkken/alrum.

Der arbejdes ud fra det livssyn, at ethvert menneske er en kompetent beslutningstager, har ansvar for sit eget liv og er en del af det sociale fællesskab både i Boenheden Line Marie og i samfundet omkring os. Beboerne er alle i beskæftigelse. I botilbuddet arbejdes med beboerindflydelse som omdrejningspunkt. Beboerne inddrages og har indflydelse på de beslutninger, der vedrører deres dagligdag m.v., således at tilbuddet udvikles i forhold til beboernes varierede behov og ønsker.

Borgere i hele landet kan søge om en plads i Boenheden Line Marie. Der ydes socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85.

Læs mere om Boenheden Line Marie her

multiple, varige handicap

bofællesskabet cecilie marie – Hvalsø

Cecilie Marie er et botilbud for mennesker over 18 år med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt eventuelle følgehandicap. Til målgruppen hører kørestolsbrugere og mennesker med forskellige motoriske og kommunikative vanskeligheder, der har behov for hjælpemidler i varierende grad. Bofællesskabets beboere er fortrinsvis unge voksne, som alle vil profitere af at være i et ungt miljø.


Cecilie Marie ligger i Hvalsø i Lejre Kommune og er beliggende i udkanten af byen i et forholdsvis nybygget kvarter. De nærmeste naboer er gårde og almindelige boliger. Bofællesskabet består af 20 boliger med eget bad, toilet og tekøkken. Alle boliger har desuden en opholdsterrasse samt et mindre opbevaringsrum.

Cecilie Marie har fokus på at skabe overskuelighed og struktur i forhold til livet i egen bolig, venskaber og sociale relationer, udvikling af egen identitet og personlige interesser, og der tages udgangspunkt i beboernes individuelle behov, ønsker og ressourcer. Der ydes omsorg og pleje efter den enkeltes behov samt med handicapkompenserende hjælpemidler.
Cecilie Marie er etableret efter friplejeboligloven, og borgere i hele landet kan søge om en plads.

Der ydes personlig støtte, praktisk bistand til beboerne samt genoptræning iht. servicelovens §§ 83, 85 og 87 og ledsagelse efter §97.

Læs mere om Bofællesskabet Cecilie Marie her
 

bofællesskabet lykke marie - Slangerup

Lykke Marie er et botilbud til unge voksne med multiple funktionsnedsættelser, såsom vidtgående fysiske, kognitive og kommunikative. Bofællesskabets beboerne har behov for særlig støtte og omsorg gennem hele døgnet, ligesom behovet for hjælpemidler er en naturlig del af hverdagen.

Lykke Marie ligger i Slangerup i Frederikssund Kommune i udkanten af et af byens parcelhuskvarterer, og har udsigt over et smukt, rekreativt område med handicapegnede stier. Afstanden til Bymidten er ca. 500 meter. Bofællesskabet består af 24 to-rums boliger med eget bad og toilet, tekøkken og en mindre terrasse. Indretningen har fokus på udnyttelse af de bedste hjælpemidler og tilgængelighed, samtidig med at man bevarer et hjemligt miljø for beboerne.

Lykke Maries grundlag bygger på, at unge voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser, uanset behov for hjælp og pleje, kan få et indholdsrigt og stimulerende liv sammen med andre beboere. De fysiske rammer giver mulighed for at have et privatliv i boligen med en høj grad af selvstændighed.
Lykke Marie er et bofællesskab, der understøtter at beboerne har gode muligheder for et aktivt ungdomsliv. De fysiske rammer og indretningen af de store og lyse rum inviterer til fællesskab og aktivitet. Det er en integreret del af den pædagogiske indsats, at understøtte og stimulere den enkelte beboers kommunikation og mulighed for at udtrykke ønsker f.eks. til aktiviteter og sociale fællesskaber.

Lykke Marie er etableret efter friplejeboligloven, og borgere i hele landet kan søge om en plads.

Der ydes personlig støtte, praktisk bistand til beboerne samt genoptræning iht. servicelovens §§ 83, 85 og 87.

Læs mere om Bofællesskabet Lykke Marie her

udviklingshandicap


 

bofællesskabet birthe marie – Hedehusene

Bofællesskabet Birthe Marie er et botilbud til yngre mennesker med udviklingshandicap, der har behov for personlig og pædagogisk støtte i hverdagen, og som har lyst til at være en del af fællesskabet.

Birthe Marie ligger i Høje-Taastrup Kommune i et nybyggerkvarter med mange grønne områder. Der er et langstrakt stisystem, som gør det muligt at gå eller cykle til de forskellige busstoppesteder og S-togstationer. Birthe Marie består af 12 toværelses lejligheder med egen have, badeværelse og tekøkken. Der er to fællesrum og køkken med have, terrasse og vaskeri, som kan benyttes af alle.

Botilbuddets formål er at støtte beboerne i at have deres egen bolig, og at den enkelte i sine relationer til og samvær med andre mennesker kan skabe og opleve selvbestemmelse i sin hverdag og indflydelse på sin tilværelse. Vi arbejder for at give beboerne høj grad af medindflydelse og medansvar for det sociale fællesskab, de praktiske opgaver og graden af involvering. Der udvises tolerance og accept, stilles krav og ydes støtte til den enkelte beboer. Fokus er på ressourcer frem for begrænsninger. Vi respekterer beboernes bolig som ukrænkelig, og at fællesarealer benyttes efter ønske. Desuden ydes der støtte til, at beboerne har mulighed for at etablere et fællesskab med hinanden og have et aktivt liv med arbejde, uddannelse og fritid i lokalområdet.

Visitation foregår via Høje-Taastrup Kommune.

Birthe Marie drives efter servicelovens § 105, stk. 2 med socialpædagogisk støtte efter § 85. Botilbuddet har én aflastningsplads (SEL § 107).

Læs mere om Birthe Marie her

udviklingshandicap og autisme

bofællesskaberne inge og sofie marie - Ringsted

Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie er et botilbud til unge voksne med udviklingshæmning, synshandicap samt autismeforstyrrelser.

Inge og Sofie Marie ligger i Ringsted Kommune, i cykel/gåafstand fra bymidte og station, og bussen går lige uden for døren. Inge og Sofie Marie består af 62 lejligheder fordelt i tre huse med hver deres målgruppe. Bofællesskaberne er indrettet, så der kompenseres for beboernes eventuelle synshandicap. Boligerne er delt op i mindre grupper med fire eller fem beboere i hver gruppe.

Det er vores mål at skabe rammerne for et trygt og meningsfyldt liv samt vedligeholde og videreudvikle livskompetencer, således at beboerne på sigt behøver mindre støtte i hverdagen. Vi bekymrer os om hinanden, er venner på kryds og tværs, vi irriteres og skændes, vi griner og rotter os sammen, vi forelskes og går fra hinanden. I det hele taget lever vi livet i bofællesskab på godt og ondt. For her har man ikke valgt hvem man vil bo sammen med og ej heller, hvem der arbejder her… Derfor er det dejligt at have sin egen lejlighed, hvor man kan trække sig tilbage i eget selskab eller med venner og alle fællesarealer, når vi vil hinanden. Her bliver der taget hensyn til hver enkelt.

Borgere i hele landet kan søge om en plads i Inge og Sofie Marie.

Bofællesskaberne drives efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 samt Servicelovens §§ 107/108  og tilbud om  støtte efter §§ 83, 85 og 87 i Serviceloven og tilbud om midlertidig beskæftigelse efter § 103.

Læs mere om Inge og Sofie Marie her.

marie hjemmene
Virumgårdsvej 18
2830 Virum
CVR: 33327110
fonden@mariehjem.dk
genveje:
Job hos os
Overenskomster i Mariehjemmene
Bestyrelseshåndbog
Privatlivs- og cookie-deklaration
links:
Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Marie hjemmene | Virumgårdsvej 18 | 2830 Virum | Tlf.: 3962 2333 | fonden@mariehjem.dk