vi skaber rammerne om et trygt hjem 

socialpsykiatri

bofællesskabet mette marie - Vanløse

Pensionatet Mette Marie er et midlertidigt botilbud til mennesker med sindslidelser og misbrug (dobbeltdiagnose), med fokus på at skabe et trygt og godt hjem til sine beboere.

Pensionatet ligger i et boligkvarter i Vanløse med plads til 16 mennesker. Boligerne består af et værelse med eget bad og toilet. Derudover er der fællesarealer og en stor have.

Pensionatet / bostedet bygger på en humanistisk tankegang. Der lægges vægt på at skabe et trygt og hjemligt miljø, uden institutionspræg, i et åbent og respektfuldt samarbejde med beboerne, deres pårørende og andre samarbejdspartnere. Der arbejdes til stadighed på at skabe et udviklingsforløb, med kvalitet som udgangspunkt, til gavn for beboerne.

Pensionatet Mette Marie drives efter Servicelovens § 107. Visitationen sker gennem Københavns Kommune.

Læs mere om Pensionatet Mette Marie her

bofællesskabet kirsten marie - Lyngby


Bofællesskabet Kirsten Marie er et botilbud, der henvender sig til psykisk sårbare mennesker fra 18 år og op, som har behov for et midlertidigt eller længerevarende botilbud. Beboerne har behov for individuel støtte, hjælp og omsorg til stabilisering af psykiske og sociale forhold samt udvikling af personlige ressourcer.

Kirsten Marie ligger i et grønt og roligt område, nær rekreative områder ved Lyngby Sø, men også tæt på Lyngby Station og Lyngby Hovedgade. Botilbuddet har plads til 24 mennesker og er delt op i 3 mindre bofællesskaber. Beboerne har egen bolig med bad, toilet og tekøkken. Derudover kan beboerne benytte fælles arealer og et aktivitets- og værested.

Vi arbejder miljøterapeutisk ud fra et recovery-baseret helhedssyn på den enkelte beboer, hvor fokus er på ressourcer, anerkendelse, ligeværdighed og gode relationer. Vi fokuserer på at skabe trygge rammer, struktur og forudsigelighed i beboernes dagligdag.

Kirsten Marie tilbyder støtte og socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 83, 85, 86 og 87. Botilbuddet er etableret efter friplejeboligloven og borgere i hele landet kan søge om en plads i Kirsten Marie. 

Læs mere om Bofællesskabet Kirsten Marie her

botilbuddet åse marie - Bjæverskov


Botilbuddet Åse Marie er et botilbud for mennesker over 18 år med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose). Der er tale om mennesker, som har svært ved at tage vare på egne fysiske, psykiske og sociale behov, og som har vanskeligt ved at klare sig i egen bolig og derfor har behov for tilstedeværelsen af et personale hele døgnet

Botilbuddet ligger i Bjæverskov i Køge Kommune. Der er i alt 22 lejligheder med eget køkken, toilet og bad. Til hver lejlighed er der tilknyttet en terrasse og et depotrum. I hovedbygningen er der fælleskøkken og faciliteter til samvær på tværs af husene.

Åse Marie ønsker at være et åndehul for de mest udsatte. At være et sted hvor de kan finde ro og føle sig trygge; et sted de kan kalde deres hjem. Åse Marie tror på, at stabile rammer, varme og nærhed giver beboerne mod til at bevæge sig ud i verden og prøve nye ting af - at anerkendelse og respekt går forud for trivslen, og at trivslen går forud for forandring. Målet er, at hver dag skal være en god og meningsfuld dag, med udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og forestillinger om det gode liv.

Botilbuddet er etableret efter friplejeboligloven, og borgere i hele landet kan søge om en plads i Åse Marie. Beboerne modtager ydelser i henhold til Lov om Social Service § 83, 85 og 87  – socialpædagogisk bistand samt træning.

Læs mere om Botilbuddet Åse Marie her

bofællesskabet rose marie - Hellerup


Rose Marie henvender sig til psykisk sårbare voksne borgere, som har behov for et midlertidigt eller længerevarende botilbud. Beboerne kan have behov for individuel støtte, hjælp og omsorg til stabilisering af psykiske og sociale forhold samt udvikling af deres personlige ressourcer, der på længere sigt gør det muligt at leve et meningsfuldt liv.

Bofællesskabet har plads til 15 mennesker og har til huse i en smuk og hyggeligt indrettet patriciervilla med stor have i et roligt villakvarter i Hellerup i Gentofte Kommune. Beboerne har egen lejlighed med bad, toilet og tekøkken. Fællesfaciliteterne består af køkken, en spisestue, en opholdsstue og en hall.

I Bofællesskabet Rose Marie ser vi det enkelte menneske som medborger med lige ret, pligt og muligheder for sammen med andre, at deltage i samfundets udformning, udvikling og tilbud. Samtidig opfatter vi mennesket som enestående med ret til selv at bestemme over sit liv og helbred indenfor de betingelser, som samfundet til hver en tid har opstillet rammer for.

Visitationen foregår via Gentofte Kommune, som arbejder med § 141 handleplaner for alle beboere. Rose Marie tilbyder også støtte efter Servicelovens § 83, 85 og 87.

Læs mere om Bofællesskabet Rose Marie her

botilbud for unge

bostedet caroline marie - København


Caroline Marie er et tilbud til unge mennesker i aldersgruppen 16 – 25 år med sindslidelser eller psykiske problemer. Unge som har behov for midlertidig bostøtte, rehabilitering og omsorg i op til 5 år, for at komme videre med deres tilværelse, så de eventuelt kan etablere sig i egen bolig og blive selvforsørgende.

Caroline Marie er etableret i byhuset på Gothersgade 141, med udsigt over Botanisk have, kun få minutters gang fra Nørreport station, og består af fem etager med 4 boliger pr. etage. Der er plads til 20 unge i kollegielignende værelser med toilet og bad på gangen, således at to beboere deler et toilet og bad. På hver etage findes et lille køkken og opholdsrum, så den enkelte etage kan fungere mere selvstændigt. 

Det er væsentligt, at de unge oplever, at det at bo på Caroline Marie er et skridt i den rigtige retning mod at blive mere selvstændige og få lyst og mod til at tage ansvar for deres videre proces. Vi arbejder med en multiteoretisk tilgang på Caroline Marie. Dette gør vi i erkendelsen af at målgruppens kompleksitet fordrer, at vi kan navigere imellem flere forskellige metoder og tilpasse disse til den enkelte beboer.

Bostedet er etableret efter lov om social service § 66, 76, 107 jf. §§ 142 og 144. Borgere i hele landet kan søge om en plads på Caroline Marie.

Læs mere om Bostedet Caroline Marie her

krisecenter for kvinder

hanne marie - Roskilde


Hanne Marie er et krisecenter til udsatte kvinder fra prostitutions- og misbrugsmiljøet, som har brug for en pause fra gaden. Vi tilbyder midlertidigt ophold og beskyttelse til kvinder, der har været udsat for fysisk og eller psykisk vold, trusler herom eller tilsvarende krise/akut krise i relation til deres livsførelse.

Krisecenteret ligger i Roskilde. Hver kvinde har deres eget værelse under opholdet og kan derudover benytte fællesfaciliteter. Der er plads til 8 kvinder.

Hanne Marie har fokus på den enkelte kvindes mestring af eget liv. Vi arbejder med at opbygge og videreudvikle en indsats, der tilpasses den enkelte kvindes behov og udfordringer gennem en gensidig relation mellem den enkelte kvinde samt personale. Indsatsen tilpasses i forhold til den enkelte kvindes livssituation.

Kvinderne kommer fra hele landet og kan henvende sig direkte eller henvises af sagsbehandler, rådgivningscentre eller andre. Opholdet er gratis.

Læs mere om Hanne Marie her
marie hjemmene
Virumgårdsvej 18
2830 Virum
CVR: 33327110
fonden@mariehjem.dk
genveje:
Job hos os
Overenskomster i Mariehjemmene
Bestyrelseshåndbog
Privatlivs- og cookie-deklaration
links:
Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Marie hjemmene | Virumgårdsvej 18 | 2830 Virum | Tlf.: 3962 2333 | fonden@mariehjem.dk